Dat we kunnen... Ik probeer iets verder te kijken... Nou ja, goed. Dat betekent: meebewegen met het virus, ruimte geven aan de samenleving en maximaal controle houden. Dus wat dat betreft is hij wat mij betreft geloofwaardig. Weet u waarom? We zullen deze crisis alleen als één samenleving te boven kunnen komen. De eerste testresultaten van die vaccins die zijn bemoedigend. Dat zien de agenten op straat. Kun je het überhaupt waarmaken om het zo in te regelen dat je deel van de mensen voorrang geeft boven de rest. Formula 1 Rolex Grosser Preis Von Österreich 2020. We kunnen allemaal ziek worden en we willen allemaal meedoen. Dat betekent dat er ongelooflijk veel geld en aandacht en tijd opgaat aan het zo goed als mogelijk ontwikkelaars, die een kandidaatvaccin hebben dat kansrijk is, die ontwikkelaars ook in staat te stellen om zo snel als mogelijk tot toelating te komen op markten en de (onverstaanbaar, red.) Om er lessen uit te kunnen trekken? Ten tweede, wat doen we nu en de komende tijd om die tweede golf voor te blijven en er toch op voorbereid te zijn? Maar de vraag zou zijn: is het alleen maar effectief op het moment dat er asymptomatisch getest kan worden? Dus dat weten we nog niet. Het kabinet wil dat werknemers ook na 1 september 2020 zoveel mogelijk blijven thuiswerken. Nee, natuurlijk niet. Als het gaat over wat zou je moeten doen in welke situatie, dan is gewoon de richtlijn van het RIVM daarin leidend en dat is altijd zo geweest. Wat we inmiddels dus zien, als je kijkt naar het aantal verpleeghuizen waar dus nu besmettingen zijn. En dat je ook openstaat voor andere opvattingen. Calendars – online and print friendly – for any year and month En dan zou je kunnen zeggen, want dat is natuurlijk een terecht punt van aandacht daarbij, maar dat maakt het wel moeilijker uitlegbaar. Maar het gaat natuurlijk over de conclusie. Dat is ook de verantwoordelijkheid op basis van de wpg. Als het niet hoeft, dan is het wel een sterke belasting, niet alleen voor het personeel, maar ook voor de bewoners. Het valt mij op dat u beiden het woord evaluaties een beetje vermijden en dat jullie liever het Engelse Lessons Learned gebruiken. Formula 1 Pirelli Grosser Preis Der Steiermark 2020. En ik hoorde net, dat zal in het meest gunstige scenario ergens in de eerste maanden van 2021 zijn, is het misschien wel goed om te weten als inwoners van Nederland: wat is het perspectief dat we hebben? We moeten dit samen doen. Model Maar als de minister die verantwoordelijk is voor de handhaving van die regels, want u zei het net zelf al: je kunt ook een boete krijgen, de mist in gaat. Als nou één les is getrokken, niet alleen door deze onafhankelijke experts, maar eigenlijk door iedereen, niet in de laatste plaats door onszelf, zo’n rigoureuze maatregel, hoe nodig die ook was, moet je eigenlijk niet meer willen treffen. In principe is natuurlijk heel veel weer open, bijna alles, maar wel met beperkingen. U weet om klaar te zijn voor die tweede golf ligt er inmiddels enorme vracht aan persoonlijke beschermingsmiddelen daar. Je gaat het niet zomaar overnemen. Maar generiek preventief gebruik is daar natuurlijk niet in meegerekend. En we konden die mondkapjes niet inzetten, want we hadden er niet genoeg? ROUND 2. Dat zien wij op straat, dat zien de boa’s op straat. En dat vind ik ook belangrijk. Kijk, de wet zit zo in elkaar, dat is wel bewust – niet dat iemand zich kon voorstellen hoe deze pandemie over de wereld zou razen – en toch zit die wet vrij goed in elkaar met terugwerkende kracht, namelijk dat het OMT adviseert. Ik vind het eigenlijk niet terecht dat wij dan ook getroffen worden. Laten we kijken wat er allemaal wel kan, juist doordat we ons aan de regels houden. En ook: welke maatregel is daar dan passend bij? Een vraag voor meneer De Jonge nog. Dus u neemt dat gewoon tot u als kabinet? Nog een vraag voor de heer De Jonge. Maar u zegt we moeten dus baseren op de kennis die er nu is. Betekent dat dat wij ook inzicht krijgen in de verschillende vormen van adviezen die er gegeven worden? Dat geldt ook voor besloten bijeenkomsten in feestzaaltjes. Quarantaine van 14 naar 10 dagenWanneer mensen in quarantaine moeten, kan in het vervolg worden volstaan met een quarantaineduur van 10 dagen in plaats van twee weken. Ik wil waken voor, kijk, als ik zou zeggen: dit is een tussenevaluatie, dan zou je kunnen zeggen: ja, maar: hij is helemaal niet compleet. Sowieso doe je dat natuurlijk iedere dag. BOT. Maar er kunnen situaties zich voordoen waarin het boeteinstrument wel nodig is. voortschrijdend inzicht, over dat OMT-advies over de mondkapjes en over de verpleeghuizen. En dat is ook waardevol. Dat gaan we allemaal bezien. En dat vaccin lijkt steeds dichterbij te komen. Waarom is dat? Stel dat dat de uitkomst zou zijn, dan nog zal ik mezelf de vraag moeten stellen, maar kan de testcapaciteit het ook aan? De besluiten die we nemen over maatregelen zullen altijd gebaseerd zijn op de adviezen van het OMT. Je kunt ook de tijden van de zonsopkomst of zonsondergang in september 2020 bij jou in de buurt bekijken door hierboven een plaats te selecteren. CTRL + C om te kopiëren naar het klembord. In plaats van aangekondigde versoepelingen vanaf 1 september 2020, trekt het kabinet de teugels nu juist weer strakker aan. Maar we wisten dat het daar niet zat. ‘We hebben laten zien dat we het virus onder controle kunnen krijgen, nu moeten we laten zien dat we het virus onder controle kunnen houden’, aldus minister-president mark Rutte. Je ziet nu in de brief die nu gestuurd is, dat wat is het, 100 mensen die ook grotendeels buiten het bereik van het OMT werken, hebben meegedacht over de lessons learned, hebben we allerlei conclusies uitgetrokken wat dat ons brengt op het gebied van communicatie en allerlei andere zaken voor de verdere aanpak van de bestrijding van corona in Nederland. Zo hebben we een flink aantal extra testmachines ingekocht. De GGD’en staan paraat om, zodra de laboratoriumcapaciteit het weer toelaat, het aantal testlocaties verder op te schroeven. Die negen tafels rondom een aantal thema’s hebben we met elkaar dat gesprek gevoerd en gekeken: wat zou er nou te leren zijn van toen. Daar zal Hugo de Jonge zo meteen op ingaan. Maar toch, ze liggen natuurlijk wel hoger dan begin juli. Dat is nodig omdat het coronavirus weer aan terrein wint. Dus ja, zodra het kan doen we het. Zo erg is het ook niet – hoop ik. Jonge mensen gaan ook op bezoek bij opa en oma, gaan ook op bezoek bij een buurman of een buurvrouw. Dat maakt dat deze mensen zich ernstig in de verdediging gedrukt voelden in de discussie ook in de afgelopen weken. En we zullen bij al die proeven zullen we eerst de evaluatie doen en als die evaluatie uitwijst dat dat van toegevoegde waarde is, dan kunnen we het besluit alleen maar nemen om het vervolgens ook te doen als de capaciteit dat toe laat. Maar over het vaccin is er natuurlijk nog weinig kennis als het gaat om de snelheid van de productie en de werking ervan. Lastige is natuurlijk dat het altijd weer net anders is. Dit biedt een betere bescherming, volgen van het advies van het OMT en van de hoogleraren, dus dat gaan we doen. Zouden we dan terug kunnen naar het Nederland dat we ooit kenden? En vanaf dat moment, we zitten nu echt in de controlefase, we zullen het virus onder controle moeten houden, maar op dat moment komen de vaccinatiefasen. Ik snap dat ook van de agenten en de boa’s. Als het achter de rug is. Ik denk dat een vaccin onze beste troef is. En ook al vraagt dat voorlopig allemaal wat meer organisatie en wat meer planning, het verschil met een half jaar geleden is groot. Handige HR-tools voor die nu mooi van pas komen. Besmettingen vooral onder familie en vriendenDe verspreiding van het virus vindt nu vooral plaats onder mensen die elkaar vertrouwen: in de huiselijke kring, op verjaardagen, feestjes of buurtborrels. Omdat je wel een boete hebt gehad van een behoorlijke omvang, en het dan logisch is dat dat genoteerd wordt, om allerlei andere redenen. Het gesprek met een regio: waar zitten die clusters nou op dit moment, die uitbraakclusters op dit moment en welke maatregelen zouden er nodig zijn omdat er weer onder te krijgen? Ja meneer Rutte, een branche die dus voorlopig helemaal niet op slot of op slot blijft dus. Op die manier willen we de verspreiding van het virus afremmen én proberen we tegelijkertijd de samenleving en ondernemers zo min mogelijk met maatregelen te belasten. Want op een gegeven moment kan er wel een samenloop komen met ander gedrag, dat je ook nog grote houseparty’s organiseert, dat je allerlei dingen doet die niet mogen. Ja nog even over die handhaving. Dank. En dat is dat als er uitbraak is, dat er meer getest moet worden. Dit overigens zou tot twee afwegingen kunnen leiden. Het gewone niveau eigenlijk waarop dit moment alle regio’s in zitten dat noemen we het niveau waarop je waakzaam moet zijn. Dat is voor deze branche natuurlijk geen goed nieuws, maar het risico op nieuwe uitbraken is gewoon te groot. toelating, en zo snel als mogelijk in productie te komen. Nu is het virus veel onzichtbaarder, en gaan mensen balen van wat er allemaal niet kan. En dat is heel begrijpelijk. Nou, dat denk ik wel. Uiteindelijk de minister van VWS. Dat is de directe aanleiding voor deze persconferentie. We zijn op dit moment niet in staat om de hele situatie van toen aan alle kanten te bekijken omdat we gewoon nog middenin onze aanpak zitten. Belangrijkste is dat voor de korte termijn: daar waar een uitbraak is extra inzet is van persoonlijke beschermingsmiddelen, maar ook van testen. En dan maak je het ook navolgbaar, uitlegbaar. Dat is een van de belangrijkste lessen die is getrokken met al die experts. Het juist wel zo dat het een aanjagende rol kan spelen in de verspreiding van het virus. Ja, of moeten we Nederland, of is het punt dat we Nederland zo moeten inrichten dat we vanaf nu af aan een soort infrastructuur hebben om dit soort virussen op te vangen op het moment dat ze er zijn. De stappen worden in veel hoger tempo doorlopen dan het in een regulier ontwikkelproces van een vaccin. In de horeca is nu overigens wel registratie nodig en een checkgesprek. Een les van de afgelopen maanden, en eigenlijk opnieuw van de afgelopen weken, is dat we in staat zijn om dat virus eronder te krijgen. En daarnaast hebben we een aantal andere groepen in onderzoek. Wordt er een boete opgelegd aan iemand boven de 18, dan wordt dat wel geregistreerd, maar dan heeft dat enkele feit dat je die boete hebt, heeft geen gevolgen voor het aanvragen van een VOG. Wat we zullen moeten doen, en die vraag heb ik ook bij het OMT neergelegd, wat we zullen moeten doen is als de vraag het aanbod overstijgt, en dat is eigenlijk wat er de facto aan de hand is op dit moment, dan zullen we wellicht genoodzaakt zijn te moeten besluiten om nadere prioriteiten te stellen. Dat is onze rol als politici, als bestuurders. Daar lopen we ook niet van weg. En daar zal Hugo de Jonge zo nog meer over zeggen. Op straat bots je ook wel ’s tegen iemand op. Maar wat je ziet is natuurlijk dat in Nederland een heel levendig debat is, dat zie je overigens in heel Europa, een heel levendig debat is, op internet, in de media over allerlei mensen die zeggen: we zijn het er niet mee eens, of ze vergeten de aerosolen, of het belang van de luchtcirculatiesystemen, noem maar op. Nou, die vaccinatiestrategie wordt uitgewerkt op dit moment. Nu zien we dat de besmettingscijfers weer stabiel zijn, of zelfs licht dalen. Maar betekent dat dat je dus niet kijkt naar behandeling? Ook daarvoor geldt natuurlijk enorm voortschrijdend inzicht. Dus het is verstandig om daar gewoon de lijn in te volgen zoals die nu is opgenomen in de professionele richtlijn en die dingen te doen die het OMT ons adviseert voor die situatie dat in een regio de besmettingsgraad heel erg hoog is. Waar Hugo de Jonge net over sprak is dat je meer specifiek wilt gaan kijken, zo snel mogelijk, naar: wat is er regionaal aan extra maatregelen nodig? Aan het eind van het dagelijkse Journaal is er ook het weerbericht voor de komende dagen van de weermeteorologen. Want dat, in combinatie ook met, we komen terug van vakantie. SBS6 gemist? Sterker nog: het zou gek zijn als dat niet zou gebeuren. In Nederland kon het laatste half jaar altijd al meer dan in veel andere landen. De statistieken op deze site zijn gebaseerd op de gegevens van het KNMI, en afkomstig van alle officiële meetstations in Nederland. Maar hoe krijgt dat precies vormt, die andere opvattingen. En we laten ons op allerlei vlakken adviseren. Uiteindelijk zul je natuurlijk – heeft u gelijk in – ook lessen moeten trekken voor meer structureel voor de gezondheidszorg en voor het land. U schetst net dat er een tekort is qua testcapaciteit. Stap over naar Zakelijk Alles-in-1 en krijg 3 smart Wifiboosters gratis t.w.v. En daarnaast zorgen dat je in zo’n situatie, in zo’n verpleeghuis waar een uitbraak is, nog meer gebruik gaat maken van persoonlijke beschermingsmiddelen. Dus dat weet u eigenlijk nog niet. Dat is verstandig in de context van Amsterdam. Maar bent u het er mee eens dat de effectiviteit van een corona-app alleen maar werkbaar is als er ook echt voldoende testcapaciteit is? We doen er alles aan om ervoor te zorgen dat deze situatie zo tijdelijk mogelijk is. En daarnaast maken zorgmedewerkers in die situatie, meer preventief gebruik van mondkapjes. Natuurlijk zullen daar in die fase fouten zijn gemaakt, maar die vraag vergt een goeie evaluatie en een evaluatie doe je als het voorbij is. 5. En zo’n enorme toename kunnen de laboratoria nauwelijks bijbenen en daardoor loopt de wachttijd op veel plekken op. Het tweede is dat jonge mensen natuurlijk niet alleen met jonge mensen omgaan. Eerst wel, moest je een mondkapje op, en twee dagen later was die regel toch maar weer afgeschaft. We willen de komende weken dat verder inregelen met de veiligheidsregio’s. NOR. Maar het begrip voor de coronaboetes, minister Grapperhaus sprak net met de politiebonden, zij zeggen: dat begrip voor die coronaboetes wordt steeds kleiner. Concreet: als de jongste kinderen zelf geen bewezen drager zijn van het virus, kunnen ze gewoon naar de kinderopvang. Waarom wordt dat niet geschrapt? Feb. Barcelona . Tegelijkertijd realiseer ik me heel goed hoe moeilijk het in deze fase is om vol te houden. Jul. Het is vandaag 1 september. ROUND 3. Dus meldingsplichtig, dus meer handhaving op dat type locaties. Het beleid is op dit moment: testen als je klachten hebt. En we zien helaas in het buitenland dat dat plekken zijn waar in te veel gevallen te veel besmettingen hebben plaatsgevonden. Ontwerp nu zelf het strategisch HRM-beleid voor uw organisatie met dit Maar ik zou het vanavond hier liever omdraaien. Dat was altijd de bedoeling. Die derde fase, dan zijn er een of meerdere signaalwaarden overschreven. Dat is een andere discussie. Is er een plan voor het geval dat het tegenvalt? In dit geval – daar waar het gaat over hoe zou je nou wanner wel en wanneer niet mondkapjes in moeten zetten, is dat natuurlijk gewoon een professionele richtlijn. Snapt u dan dat mensen zeggen: ja, dat is toch niet meer geloofwaardig? Dus je moet dan iedere keer blijven zeggen, dat is echt belangrijk: mensen, dat was een proef, die loopt nu af en dan gaan we ‘m evalueren, om te kijken of het effect heeft op het gedrag van mensen. Moet de RIVM-richtlijn ook niet worden aangepast, dat je sneller gaat testen ook, ook asymptomatisch? En in het OMT zijn alle disciplines bijeen gebracht die noodzakelijk zijn om met elkaar te komen tot een adequaat advies. De komende maanden, zolang er geen vaccin is, blijft het van belang dat we ons beschermen tegen het virus. Maar evalueer je dan die eerste golf toch? Die zou lopen tot eind augustus. Ja, omdat we gezien hebben hoe belangrijk het is ons te houden aan de afspraken. 26-28. En dat maakt dat het advies zegt: ‘zorg dat daar heel veel meer kennis en heel veel meer scholing op wordt gezet’. Het is niet voorbij. Want dan is er nog veel onzeker. Het is gewoon niet meer uit te leggen. Die manier van werken past bij wat we steeds hebben gezegd. En daarom zeggen we: gegeven het feit dat het aantal nu wel stabiel is, maar nog steeds hoog op 500, is het nu te risicovol om dat risico te nemen. Ook omdat mensen zónder klachten zich lieten testen. Nou ja, het doel is niet boetes opleggen. Maar die R, dat reproductiegetal, lag ook echt boven de 1, en bij die hogere aantallen, op een geven moment waren er meer dan 50.000 mensen besmet waarschijnlijk in Nederland, dat ligt nu ook weer een stuk lager, is dat echt een risico. Dus stap voor stap. 575 x bekeken | 0 reacties. Dat kan. En daarom kun je dus ook niet alleen maar zeggen: nou veel succes regio’s, maar zullen we dat ook echt samen moeten doen. Het is nog niet voorbij. Een aantal weken geleden kondigden we hier een maatregel af van het maximeren van het aantal bezoekers aan huis met 6 personen. Hier zit je natuurlijk met een punt wat ik heel goed snap, dat zie je ook in de evaluatie, in de lessons learned, die we nu naar de Kamer sturen, zie je dat terugkomen, dat communicatie ontzettend belangrijk is. En daarom zetten we op alle mogelijke opties naast elkaar in. Maar ook als hij komt hem beter op te kunnen vangen dan we konden toen. Maar het blijft voortschrijdend inzicht. Misschien een enkele keer enthousiast zijn over het beleid. Daar waar het virus de kop opsteekt, moeten we het de kop indrukken. Op advies van de Gezondheidsraad. En die heel veel medewerkers in die verpleeghuizen die hebben zich echt zorgen gemaakt. Kwetsbare ouderen, mensen met een handicap, mensen met een longziekte, andere mensen met een kwetsbare gezondheid. Maar ook: wat zou het effect kunnen zijn als je zo’n maatregel treft. Het is dus niet zo dat ik nu zeg: het kan pas als er een vaccin is. In de strijd tegen het terugdringen van de CO2-uitstoot moeten trucks vooral ook gestroomlijnder worden. Twee, als je een fout maakt, dat is ook leiderschap, dan geef je die toe. Het doel is gewoon dat we ons allemaal aan de afspraken houden en ook politie en boa’s zullen in de meeste gevallen mensen vragen: joh, hou je nou aan de afspraken. Ik vond het woord (onverstaanbaar, red.) In plaats van aangekondigde versoepelingen vanaf 1 september 2020, trekt het kabinet de teugels nu juist weer strakker aan. Daar speelt allereerst het vraagstuk: wat is uit het oogpunt van infectieziektebestrijding eigenlijk het belangrijkst? En we steken natuurlijk heel veel geld in dat vaccin. Als je de hele week hard hebt gewerkt of gestudeerd, kun je in het weekend –  met wat extra voorzorgsmaatregelen –  gewoon een biertje drinken op een terras, eten met vrienden of naar de bioscoop. Dat beroemde R-getal dat zegt hoeveel andere mensen iedere besmette persoon aansteekt, zat vandaag voor het eerst sinds een tijdje weer net onder de 1. En de beste manier om ons te wapenen – zeggen alle deskundigen in de hele wereld – is toch afstand houden. Die zijn op gelopen naar, op een gegeven moment hadden we cijfers boven de 600, 700. Klopt het dat het OMT verdeeld was dit voorjaar over het gebruik van die mondkapjes? Nogmaals, we zijn allemaal niet heilig. Tegen die achtergrond hebben we vandaag op advies van het outbreak management team helaas moeten besluiten dat de discotheken en clubs voorlopig de deuren gesloten moeten houden. Niet alleen ene belasting van de aantallen, maar het is natuurlijk ook nog wel een belasting voor gewone mensen in een verpleeghuis hé. Ik zeg er wel eerlijk bij: we kunnen bij onze beslissingen niet om de cijfers heen en we zullen ook heel precies moeten blijven kijken hoe het virus zich gedraagt. Wij niet, mensen in het land niet. Dus u heeft echt gelijk. Dus voor de wat langere termijn maak ik me wat minder zorgen. En die communicatie gaat zeker ook vanuit ons niet altijd foutloos. Je kunt niet zeggen ‘als de ene groep zich even terugtrekt, dan kan de andere groep zijn gang gaan’. Maar – laat je alleen testen als je klachten hebt. En het is niet achter de rug. Hoe nuttig is dan die app op dat moment als er niet voldoende materialen beschikbaar zijn om te testen? Formula 1 Pre-season Testing 2020 ROUND 1. Politici niet, niemand. Dus een hogere besmettingsgraad in zo’n regio. En eronder te houden. Spannend blijft het zeker, zeker nu we allemaal weer terug zijn van vakantie en school weer begint, sport en andere activiteiten ook weer een aanvang nemen. Maar op dit moment is het onverstandig. Waar heel veel mooie dingen gebeuren. Maar zolang er geen vaccin is moeten we on wel wapenen. Je zou het eigenlijk zo kunnen zien: die indeling hebben we gemaakt op 3 niveaus. En je kunt dus onmogelijk zeggen van zo’n grote groep dat die in zijn volledigheid af te schermen zou zijn op deze manier. We hebben nu geen nieuwe datum geprikt voor nachtclubs en discotheken. Maar we kijken natuurlijk heel precies naar de situatie en zodra het kan, hoop je natuurlijk ook discotheken en nachtclubs weer open te kunnen geven. Dus de omvang van datgene wat er is en datgene dat er daadwerkelijk gebruikt wordt nu, dat staat goed met elkaar in verhouding. Recent onderzoek leert dat symptomen van corona bij bepaalde bewoners niet altijd duidelijk zichtbaar zijn of niet altijd even goed herkend worden. Ja, als het vaccin er is, en het zou, we hopen natuurlijk niet wat de eerdere vragensteller suggereerde en het zou ook echt werken of het zou werken in etappes... Nou, moeten we allemaal maar kijken. En die belangrijk is voor het leven in Nederland. Want dit staat er niet in, en heb je dat eigenlijk wel op een goede manier? Iedereen voelde de urgentie op zijn klompen aan. Beste mensen, we werken met voortschrijdend inzicht en gelukkig hebben we steeds meer inzicht in hoe de verspreiding van dat virus gaat. Zoals Hugo zei: we hopen zo snel mogelijk. En zeker als we kijken naar het buitenland, want in sommige landen waar de situatie ook onder controle leek, zijn de cijfers in een paar weken weer ontploft. Het deel van het advies waarvan ze zeggen dat moet je overnemen, dat gaat over die verpleeghuizen waar een uitbraak is. De beste kaart die we zouden kunnen trekken. Dat klopt ook hoor. We gaan een pooling doen. Stel dat iedereen dadelijk aan het kuchen is, want u zei het al: de R is in de maand. Ik zou geneigd zijn ja te antwoorden op die vraag, maar ik vind dat we dit proces ook op een goede manier moeten doorlopen, dus we gaan die inschaling gewoon de komende weken maken en ik hoop op 22 september voor het eerst die inschaling ook publiek te kunnen maken. En ik geloof dat we op dit moment 1.3 miljoen gebruiken. Kijkt welke regio’s maak je je de meeste zorgen over. Een van de aanbevelingen is ook om als je melding krijgt op je telefoon, dat je dan ook getest kan worden. En als u vraag: Was er toen sprake van schaarste? HAM. Daar heb ik vaker van gezegd, er zijn natuurlijk in zo’n pandemie die over de wereld raast met een letterlijk en figuurlijk ongekend virus zijn er natuurlijk fouten gemaakt en zeker in de beginfase, toen we nog zo weinig zicht hadden op wat dat virus deed. En wat ik net ook heb benadrukt is dat als je de hele week hard werkt, en je tegelijkertijd probeert zo goed mogelijk te houden aan alle afspraken. Dus op die manier, maar uiteindelijk is er natuurlijk een moment dat je moet zeggen: alles afwegend, wat is nou het advies en wat gaan we er bestuurlijk mee doen? Dus dat je als samenleving weerbaarder bent tegen- nou – net zoals we op dit moment ook zien dat het weer echt een stuk heftiger is en je daardoor dijken moet versterken, zul je ook hier natuurlijk de gezondheidzorg moeten versterken.
2020 1 settembre 2020