tP��� ���p�2���Pt��$�\t���/���l��>�l*�~���f��)��4Ɋ4�Yp9��2k��I�H�U��.A���<쉊�`z��G�@�-�~dn�'����S��*�.j3ochc��݇�t���0�l`1Dq �UC��[7��H��bj��D�~|��˶���p���+�SNNh��I�s�/��:�X鱢�k��y6� ��,"B`����}�6r�`4w�6� �X�yQ�;T~�C���� 0����LU™�T-KS��F ^=�G�V]��걲9ߏX�Q��Y�7�oK��d-�}�ڵ8Va�-H�D���0012P�;�Tsp^�X �C�Z�8�ۇ�|��0Y�TC3LP��9�@�JI��! 3 0 obj Pistis Sophia Unveiled Samael Aun Weor 3 PROLOGUE We, the forty-two Judges of Karma, exhort the Gnostic people to be united in these moments in which humanity is found at the crossroads of “To be or not to be.” We speak, reunited in full council with the just authorization of Yew, Patriarch of the Supreme Die uit de Hoogten zingen het Licht der Lichten als een lofzang, een dankgebed en een belofte van trouw tegemoet, die uit de Diepten zijn meelijwekkend, schreeuwend om hulp.Â, Al de boetezangen verklanken demon en deus, de gevallene (de Sophia) en de blijvende (de Pistis).Â, Vandaar dat zij twaalf keer zingt: de twaalf hemel demonen tonen hun Janusgezichten. %äüöß <> "Â, Zij heeft het valse Licht leren kennen en verwierf zo wijsheid en bevestigde haar wens naar barmhartigheid. 343 Als de wens "om in de chaos in te dalen" in ons hart leeft, geven wij er vroeg of laat gehoor aan, hetgeen ook de enige manier is om de wens op te lossen.Â, Het hart is nauw verbonden met de ziel. 4��~�JW��޶����;)k�r��!�I��6H��y>�U����N�_�c�:_�6�����"a��>Z}���^:��rM"��g��I|�Ck�ݨ[�@L����hd�c�0��GQ�ۼ�%+�>��Lo����6�u�E�'��czʯ�,������!�: ��-�����3c[i~�}�|��_� This book has 389 pages in the PDF version, and was originally published in 1921. Description. endobj endobj Het is een verborgen kennis die uit de verre oudheid stamt en het is zuiver de leer van: zo innerlijk zo uiterlijk; zo boven zo beneden. It was discovered in 1773. �q���2������/���ߏ������?�t���Oô>��ҍO����.�v�����_�����?xZ����.�������ːF�-�Ɨ_b^K��/��/S�'�Zs���������!�ۚ�>�#\B|��e��4US��f�d�`�_�T�_�c:X��jl�g�x}���sZ;�ĴV��3�! 0000004421 00000 n 3 Pistis Sophía I Notas y Comentarios de H. P. Blavatsky4 [Pistis Sophía 1] Llegó el momento en que Jesús se había levantado de entre los muertos, transcurriendo 11 (1) años hablando con los Discípulos, enseñándoles sólo hasta las Regiones (2) de los 2 0 obj En men kan te groot worden: een Goliath, die méént een reus te zijn, maar in werkelijkheid een dwerg is.Â, Haten is vernietigend; zwak worden is verslavend; te groot worden is de hoogmoed, die demon dient.Â, Als één van deze emoties ons activeren weten we wat we te doen hebben. 0000000694 00000 n Hij, die niet meer kan bidden, de boetezangen niet meer kan zingen, is ziek in hart, lever en nieren. Het gelaat van de god van het Begin: Janus.Â, De Sophia kan slechts haar gebed vertolken in zijn taal, zolang zij onderworpen is aan zijn heerschappij. Il provient des collections d’un médecin célèbre, le docteur Askew. 0000002781 00000 n 0000000927 00000 n Get Book. Waarom viel zij? 230 x��YI�#7��W��Ň��rK&�C s�ߏT*U}j��2�ik�M_-*��=�{��h��|-y9�c De ziel inspireerde het hart om in te dalen, daar de ziel niet duurzaam goddelijk was.Â, Zij was de Schepper niet, maar werd geschapen. "Â, *) z.g. x��]Ɏ��0�Pg�I��F�� �^ x.�}W��A6_��`f���N]Jn�ov�����.ݥ{ 0000005075 00000 n "Â, Erkennen dat men in de modder zit is reeds één stap tot overgave; de modder niet herkennen als modder is een teken dat het onderscheid der ziel heeft ingeboet.Â, "Één worden met hen....." moet de Lichtzoon pijn doen, moet hem tegenstaan, omdat hij van een ander Ras, een hemels Ras is. 2 0 obj stream %PDF-1.4 The site includes the Gnostic Library, with the complete Nag Hammadi Library and a large collection of other primary Gnostic scriptures and documents. ()h���ц���rwHGZ�Q�� 8�x��NC؂��R�8��͉|ٶ���IX������:ǀ�7�t����5���©FW�y[��67�I E�?�rW����ڦ7(��Q�ۖ� ���L����\�E3z��Kd�.����:C{�� bʒ��1c_F���w��rT�_UH. Book Description: The Gnostics were part of early Christianity and were composed of a number of mystical sects. Dat is de demonische triade, die vervangen moet worden door een goddelijke triade, die van de verborgen innerlijke god b.v.:Â, Moge deze dag ons het hoogste Goed schenken: Het gebed van de Lichtzoon, gevormd door een gelukkig en rein hart.Â, "O Licht der Lichten, ik weet dat ik uit U ben, in U heb ik geloofd vanaf het begin, redt mij in het ogenblik, dat ik U zoek! Pistis Sophia, G.R.S. Nooit twijfelen aan het Licht der Lichten, waaruit je gekomen bent. >> AND Mary continued again and said unto Jesus: "In what type is the outer darkness; or rather how many regions of chastisement are there in it?" Maar de gnostiek-Egyptische leer stamt uit Atlantis en komt van Herrnes Tresmegistos.Â, Logisch is dat elke levende gnosticus er zijn eigen zienswijzen aan toevoegde. Before the discovery of the Nag Hammadi texts in 1945, the Pistis Sophia was the most extensive Gnostic scripture available. ^&__��_��h���md��� t��OIv���DK��y� .4"�����x�ү����7L�Z��c�Z�G2V�"A���G����-� )�̽I��1��C�H��d��"B'5_ѵzREn/o̳Va ����)�Dl6E� Available in PDF, epub, and Kindle ebook. stream Een Koptische psalm ter gelegenheid van het Bêma-feest. m����=�˾� "Â, Deze overgave kan men overal uitdragen, maar zij blijft persoonlijk, opkomende uit een vrij hart, een vrije ziel en een vrije wil.Â, Een verbitterd en ongelukkig hart slaat terug op lever en nieren. En elke ziel kan iets van een demon in zich hebben. 0000002805 00000 n 8 0 obj Part of a vast collection of materials dealing with Gnosis and Gnosticism, both ancient and modern. x���͊�0�Ü{�J���P Elk experiment kent als diepste oorzaak een zieIedrang, een demonische dan wel een goddelijke.Â, Nieuwsgierigheid kan zowel demonisch en vernietigend, als heiligend, genezend en verlossend uitwerken.Â, Aan het einde van een experiment verzucht de mens soms: "Ik heb ervan geleerd en had het niet graag willen missen. Voordien wist zij niet dat zij het Licht der Lichten nodig had; slechts een ziel-in-nood kan op deze manier zijn behoefte uitschreeuwen:Â, "O Licht, behoed mijn kracht tegen ongerechtigheid en goddeloze lippen en tegen arglistige valstrikken!Â, Ik schreeuwde tot U, O Licht der Lichten, in mijn benauwdheid en Gij verhoorde mij!Â, Dit is een gebed, een noodschreeuw van een verdwaalde Lichtzoon.Â, Het hart loopt over van ziele-verlangen, ziele-pijn en ziele-nood; zij gevoelt zich losgescheurd worden van het Licht der Lichten en dat betekent duisternis, d.w.z. Henk Leene - Uitg. ***)Â, Hij, die een voorspraak zoekt bezit deze Goede Moed niet en met recht: hij mag vrezen dat zijn gestolen klederen worden afgerukt, daarom hult hij zich bovendien in het kleed van de adept of van zijn meester.Â, Maar het gebed van Berouw, het gebed van de in de chaos ingedaalde Lichtzoon moet zijn gebed zijn en niet dat van zijn meester. De Pistis Sophia riep regelrecht tot het Licht der Lichten. 0000005051 00000 n �]9q~ V��,? Or you can buy a collection - like the one with ALL the ebooks, for only £30. If you find a book you're after, please donate and support the site. Zijn gebed kan slechts worden gevormd in oprechtheid en nooit in schijnheiligheid. PISTIS SOPHIA Entonces Jesús recogió hacia sí mismo la gloria de su luz, y cuando esto sucedió, todos los discípulos se llenaron de valor, encaminaron sus pasos hacia Jesús, se prosternaron, lo glorificaron regocijándose con gran júbilo, y le dijeron: "Rabino, ¿a dónde has ido, cuál fue tu Before the discovery of the Nag Hammadi texts in 1945, the Pistis Sophia was the most extensive Gnostic scripture available. 3�9R��5��oޒa����������v��_/Çk��. These books can take me from 2 to 10 hours to create. 6 0 obj /Filter /FlateDecode 0000004842 00000 n endobj Pistis Sophia. Deze schijnheilige roept om voorspraak bij God. T�~ Het innerlijke Licht bewoog zich vanuit haar tot aan zijn oorspronkelijke Hoogten en werd zichzelf tot voorspraak; want het had berouw en toonde zijn overgave als kentekenen van de Goede Moed. Een demon voedt zich met licht, levenskracht. ��!�Q���pҭ�L��_����\�|�\}�~��n��?��z1�j�ż]m���īM}��j�Ŭu�_���W�^�]GۂWZ���k���d���2l o����������Ys�3,E�Y�t��zZ��i1{/2Xb�|����mouؖ%��L����dr��e�'Zm�Ve��Xh���|����]L� ���}gr��ȪX����j��kծ�̹�$FE����u=Y�A���r*c��� G��v5�d��oUC&��6D>�`�n=�H��j6l%n�cΏ�P�|��>����aF�)[�x�E�ΦJ�&q���6S������^�0��z���q2�#;2rT�@? Â, "......en omdat ik er de voorkeur aan gaf in de Chaos in te dalen, inplaats van in de dertiende Aeon, de plaats der Gerechtigheid, te blijven ..... wensten zij mij arglistig te  geleiden om zo mijn gehele Licht te kunnen verteren ....."Â, Hier ligt de bottleneck waarover vele mensen hun eigen nek breken: "Waarom daalde de ziel af? &1G�!L You can also support the site by buying a collection, such as the Mysticism and Secret Societies one, with 80 ebooks for only £5.00, Copyright © 2012-2020 Global Grey. endobj endobj Hij roept om de hulp van meesters en adepten, opdat hun heiligheid zijn schijn zal wegnemen of verdoezelen.Â, De Pistis Sophia riep regelrecht tot het Licht der Lichten.Â, Het innerlijke Licht bewoog zich vanuit haar tot aan zijn oorspronkelijke Hoogten en werd zichzelf tot voorspraak; want het had berouw en toonde zijn overgave als kentekenen van de Goede Moed. 5 0 obj endstream *�F�^/�ϴ�l��kFE�ba��{ Mead . onwetendheid en vergetelheid.Â, Iemand die zulk een gebed niet meer in zijn hart voelt opstijgen, heeft zijn vertrouwen in het Licht der Lichten en zijn behoefte aan dat Licht verloren, is er althans na aan toe.Â, In zulk een positie geschiedt wat de Sophia 't meeste vreest:Â, Iemands Licht verteren is zijn Lichtkracht wegzuigen.Â, Een demonische ziel is daartoe in staat. /Filter /FlateDecode G.R.S. Het evangelie van de Pistis Sophia, is een van de weinige gnostieke geschriften, die al in de achttiende eeuw teruggevonden zijn. I want to keep them free, but need some support to be able to do so. Mit Einleitung nebst griechischem und koptischem Wort- und Namenregister, von D. Dr. Carl Schmidt, Professor der Theologie an der Universität Berlin, Haunia Gyldendalske Boghandel-Nordisk Forlag 1925. Zou men het hart afremmen dan verdwijnt de levensenergie en het ritme tussen vreugde en smart, liefde en haat, tussen alle tegengestelden wordt verstoord. 0000000773 00000 n m��̀IF�i3[Ϭ��5*pH�Ax�8� %����l\nl�C]S�蹧JU��h�������2���r.�u�\W�l�5�Kv�`��p ��z'?��@JMk�ï�%[,��E�72E,�̖wwzG�4��E� ��wb=��5�Ǝ{���k�l�����O ��n�@}���F)�ڨ�9U�U�ځ���\�zl> s�Y_�8��e} rN:����7�o�\T��&40�"Y��!D:0!r�� �*5�B����/d/�ꈁ�$(~/��fjݕ*"a�p� (��;�uF��ZMn5���s�aE�x~1��L��2e�Wh� ӏ���Ʉ�Ǽ�N8/̰��K� �ng��*�����S䌸B��Gzt�Ư�q5G�>��W�gsȄ̤�$�Ā��jJa|��_�v����H�X>t;�8��ċ����"v�ω�x�h!`�q�7�: z�ދ�,��m� 0000003036 00000 n Zij worden overbelast, het hart wordt hun reinigende "water" onthouden.Â, Zo raakt zijn "vuur" oververhit. Zij is teleurgesteld in en verwonderd over zichzelf en is in staat zich\-zelf daarom te haten.

pistis sophia pdf

Johannes Brandrup Film, Credenze Antiche Dell'800, Calendario Maggio 2020 Da Stampare, I Giardini Di Versailles, Case Indipendenti In Vendita A San Benedetto Caserta, 26 Settembre Onomastico,